עריכת צוואה

מה ההגדרה של צוואה ומהו הליך עריכת צוואה

בסופו של תהליך עריכת צוואה מתקבל מסמך בו כתוב את רצון האדם בעניינים הקשורים אליו כגון נכסים, כספים ,פעולות מסויימות שמעוניין שיקרו ועוד.

במסמך זה נכתבים כל הדברים שהוא מצווה לעשות וכלפי מי הוא כותב זאת.

תחום חשוב זה הם דיני הירושה שבעצם מסדירים כיצד מצווה יכול להעביר הלאה זכויות של המצווה אל היורשים.

את הצוואה יש לערוך בהתאם לדרישות החוק שנדון בהם במסמך זה.

סוגי צוואות | עריכת צוואה

חשיבות עריכת צוואה נכון

מעצם חשיבות הצוואה וכניראה סכומי הכסף והרגשות המעורבים שם המחווק הסדיר את הנושא לפרטי פרטים ועליהם נוצרות פסיקות רבות –

בצוואה ישנם המון אלמנטים רבים חלקם טכנים וחלקם מהותיים בכדי שהצוואה תהיה תקפה.

במידה וחלק מהדברים נעשים לא בצורה מקצועית הצוואה נחלשת וחשופה בבוא העת לתקיפתה ואף לידי ביטולה.

אז אם אינכם רוצים שלא יעשו את את אשר ציוותם לאחר מותכם כדאי להיעזר בעורך דין צוואת.

בית המשפט העליון עמד על חשיבות תקינות הצוואה, ע"מ 4739/15 פלונית נ' פלוני [פורסם בנבו, 30.12.2015]:

"בעמידה על הדרישה של צוואה ובדחיית הוראות בדבר חלוקת עזבון שמחוצה לה, בהתאם ובכפוף לחוק הירושה (ראו למשל סעיף 147 לחוק הקובע חריג לפיו תשלום על פי חוזה ביטוח ככלל אינו חלק מהעיזבון), יש בכדי לשמור על יציבות. כך כלפי המוריש וכך כלפי היורש. בנוסף, יש בכך כדי למנוע התדיינויות סבוכות ומיותרות. תכליתו של מוסד הצוואה היא כיבוד רצון המצווה, וההוראות המהותיות והצורניות של הצוואה נועדו לקדם תכלית זו. על אדם לכבד את מסגרת הצוואה בחייו בכדי שלאחר מותו ניתן יהיה לכבד את רצונו. הסדר שונה שמקבל דרכים אחרות לצוואות שאינן מוכרות על פי דין, עלול ליצור אי בהירות בשלב שבו המנוח אינו יכול להבהיר את עמדתו. המנוח מדבר דרך צוואתו. מטעמים אלה יש לשמור על יישומה ההדוק של מסגרת הדין"

סוגי הצוואות

צוואה בכתב יד

הכלל המוביל של צוואה מסוג זה היא שלכל אורכה הצוואה כתובה בכתב ידו של המוריש.

על כן צוואה כזאת אינה יכולה להיות מודפסת ורק להיחתם על ידי המצווה או להיכתב על ידי עזרה חיצונית כמו מטפלת או אחד הילדים.

לא מספיק רק כתב ידו אלא גם הצוואה צריך לשאת:

  • כתב יד כאמור
  • תאריך המוריש
  • חתימת המוריש

כתב היד היא דרישה מהותית בעניין זה , לעיתים מתפתח דיון האם זהו כתב היד של המוריש ואז יש צורך להביא כתבים אותנטיים קודמים שלו.

צוואה בפני עדים

אישור חתימה של שני עדים לאחר שהקריא בפניהם את הצוואה שכתב במו ידיו. מומלץ גם לתעד ולהקליט את הארוע הזה. כל פעולות אלו יכולים לעזור לחזק את הצוואה ופוחת הסיכוי לביטולה.

צוואה בפני רשות

המוריש יכול להתייצב בפני סמכות שהמחוקק הביע בו אמון כמו רשם מבית המשפט ולהעביר לאותם הגורמים את הצוואה בעל פה או בכתב.

צוואה בעל פה שכיב מרע

אם המצווה מרגיש כי אינו הולך למות הוא יכול לצוות בעל פה מול 2 עדים.

צוואה הדדית

בני זוג שרוצים לחתום יחד על צוואה משותפת שהאחד לא יכול לשנות בלי ההסכמה של השני. בפטירת אחד הצדדים כל הרכוש עובר לבן / בת הזוג השניים וכך הם יחליטו איך להוריש הלאה. יש אפשרות לעשות צוואה משותפת בה הם מסכימים יחד איך יחולק הרכוש.