התנגדות לצו קיום צוואה

מהו הליך של התנגדות לצו קיום צוואה

כחלק מהליך כולל של התנגדות לצו קיום צוואה ישנה אפשרות מוקדמת להתנגד לעצם ההליך של צו קיום צוואה כחלק מהבקשה שמוגשת לרשם הירושה ומאפשרת התנגדות כחלק מההליך לקבלת צו פרסום.

כמובן דרך נוספת להתנגדות לצוואה והיא ביטול צו קיום צוואה אך היא נעשית בשלב יותר מאוחר לאחר מתן הצו. כמובן שזו הליך יותר מורכב כיוון שניתנה החלטה סופית כמו פס"ד.

זהו לב העשייה המשפטית של עורך דין צוואות ורצוי להתייעץ עם אחד במידה ואתם חשובים שקופחתם או הופעל לחץ לא הגיוני על המצווה או אתם חושדים בכל דבר אחר. בואו לפגישה ובדקו באם אפר לשנות את גורל הצוואה.

כוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה

71.  צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו.

לאחר מתן הצו יש אפשרות לתקן או לבטל כאמור.

לאחר שמחולק העhזבון יהיה כבר יותר קשה לבטל את הצוואה כי דפקטו השתנו פני הדברים בשטח. אך טרם לכך גם לאחר מתו הצו עוד לא יהיה מאוחר לתקוף את הצוואה. על כן יש לפעול מהר ולהיעזר בעורך דין בתחום

לא כלכך פשוט להתנגד לצו לאחר שהוא ניתן ועל כן אם אתם בשלב בו כבר ניתן צו עיינו בעמוד המפרט אודות כך

במידה ואתם בשלב בו רק הוגשה בקשה לצו קיום צוואה וטרם ניתן הצו עצמו המשיכו לקרוא כאן

התנגדות לצו קיום צוואה

כיצד בכל זאת אפשר לתקוף צו קיום צוואה

היורשים על פי הצוואה חייבים לעבור דרך רשם לענייני ירושה ולהתחיל בהליך של צו קיום צוואה במידה ורוצים לקבל הכרה רשמית כיורשים החוקיים. מעת הפרסום של המודעה בעיתונות בנוגע לצו קיום הצוואה יש מועד זמנים שמכתיב רשם הירושות לשם התנגדות, במועד זה יש להגיש את המסמכים הדרושים לשם התנגדות. לכן מומלץ לעיין במדריכים הבאים בכדי לאתר את הצו הרלוונטי אליכם סטטוס צו קיום צוואה

במידה והינכם רואים כי פורסם כבר בעיתון על ידי עיון בלינק הבא  והמודעה עדיין פעילה, רצוי שתמהרו ותצטיידו בעורך דין כיוון שיש חלון זמן קצר של כ-14 ימים לשם הגשת ההתנגדות שלכם.

גם לאחר מניין ימים אלה ניתן עדיין להתנגד כל עוד לא ניתן צו קיום הצוואה הסופי, בד"כ לוח הזמנים ניראה ככה, תלוי בנסיבות ובהתייעלות הרשם:

משך טיפול בקשה צו ירושה צו קיום צוואה

 

מה צריכה לכלול בקשת ההתנגדות

הבקשה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

 • ההתנגדות עצמה בכתב כאשר היא מפרטת את סיבות להתנגדות  עם כל המסמכים התומכים בהתנגדות.
 • תצהיר חתום מאומת על ידי עורך דין.
 • טופס פתיחת הליך
 • אמסכתא על תשלום האגרה
 • עותקים כמספר המשיבים ועוד עותק לבית המשפט לענייני משפחה

מה קורה אחריי הגשת ההתנגדות

ישנה חובה בחוק במקרה של התנגדות לצו קיום צוואה להעביר לדיון בבית המשפט לענייני משפחה

 

מתן צו ירושה וצו קיום על ידי בית המשפט (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

67א.  (א)  על אף האמור בסעיף 66(א), בקשה לצו ירושה או לצו קיום שהוגשה לרשם לעניני ירושה תועבר לבית המשפט בכל אחד מאלה:

(1)   הוגשה התנגדות לבקשה;

(2)   המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

(3)   היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך;

תוכן ההתנגדות והעילות החוקיות לביטול מתן הצו

צוואה בכתב יד

19.  צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

אחת הדרכים לערוך צוואה היא בכתב, בכתב ידו של המצווה. אפילו לעיתים מבקשים לשם הוצאת הצו הוכחה שזהו כתב ידו ומבקשים כתבים אותנטיים קודמים של המצווה.

בשל כך ניתן להבין את החשיבות וההסתמכות על אלמנט הכתב.

צוואה בעדים

20.  צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

כאן ניתן להתנגד בנושא של תאריך, חתימת העדים, חתימת המצווה. כל אלמנט שדורש הס' ואינו מופיע בנוסח הצוואה מקים עילה לביטול הצוואה.

צוואה בפני רשות (תיקון מס' 8)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

22.  (א)  צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

בסד זה יש תיאור מפורט כיצד ומול מי תהיה צוואה בפני רשות. ראשית חשיבות בפני מי מוקראת הצוואה – מודבר באנשים רבי מעלה אשר החוק סומך עליהם כי יעשו את ההליך כמו שצריך ויוכלו להוות עדים טובים בהמשך לעניין תוכן הצוואה. מעבר לכך חשוב שהמצווה עצמו יגיש את הצוואה בכתב אם החליט לעשות זאת בכתב. אדם אחר מטעמו יחליש את הצוואה.  אם יש צורך במתורגמן גם לזה יש פתרונות מתקדמים שניתן להסדירם.

צוואה בעל-פה

23.  (א)  שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

אם אדם רואה עצמו לפני המוות, גם מבחנים אובייקטיבים ישנם, הוא יכול באמצעות שני עדים אשר שומעים את תוכן צוואתו להכשיר את הצוואה ולהפוך אותה לתקפה. כמובן שצוואה בעל פה שכזאת היא ניתנת להתנגדויות רבות כי היא הכי פחות מעוגנת באלמנטים צורניים.

ניתן לראות כי יש כמה סוגים של התנגדויות:

פגם טכני צורני

 •  חסר חתימה
 • חסר תאריך
 • הצוואה לא בכתב יד
 • העדים לא עשו את המוטל עליהם בחוק.

פגמים מהותיים

 •  המצב המנטלי של המצווה בעת עשיית הצוואה הדורשת חוות דעת רפואית בעניין
 • השפעה בלתי הוגנת
 • סיוע של אחר העולה לכדי מעורבות בצוואה ויכול להוביל לפסילתה.

לסיכום

ניתן לראות כי יש הרבה דרכים לתקוף צוואה וכמובן גם לערוך צוואה ולכן כדאי להיעזר בערוך דין צוואות.