בקשה לצו ירושה מקוון

בקשה לצו ירושה מקוון – הליך קל יותר ופשוט יותר

רשם לענייני ירושה התייעל בשנים האחרונות והשיק מערכת אינטרנית חכמה אשר מאפשרת הגשת בקשה לצו ירושה מקוון. היא לא מיודעת לכך אחד אלא לבעלי כרטיס חכם ולא בכל אפשרות אפשר להגיש.

מתי אפשר להגיש בצורה מקוונת את הבקשה

באחד מהמקרים הבאים ניתן להגיש בצורה מקוונת את הבקשה:

  • הנפטר הותיר צאצאים או בין בת זוג.
  • הנפטר הותיר צאצאים
  • ללא צאצאים בני זוג ורק הורים חיים.
  • בן בת זוג ללא צאצאים והורים חיים.

בכל מקרה אחר יש למסור את הבקשה המלאה ויתר המסמכים בדואר רשום למשרדי הרשם.

הוראות למילוי טופס חכם

ניתן להיכנס דרך הלינק הזה למערכת החכמה של הרשם לשם מילוי טופס חכם מקוון

בקשה מקוונת לצו ירושה

 

דף 2 – חלק א מבקש המוריש

לאחר ההקדמה בודקת המערכת אם יש בקשות קודמות ומתריעה אם יש, גם אם אין היא מתריעה כי לא מצאה בקשות קודמות כך שניתן להתקדם. אחרת המערכת הייתה חוסמת אתכם מלהתקדם כיוון שיש כבר מישהו שביקש באותו נושא.

ישנה דרישה לעלות קובץ של עורך דין מייצג במידה וישנו. קובץ של ייפוי הכוח צריך להיות מועלה.

בעניין קבלת המסרונים לא תמיד עובהד ולכן רצוי לבדוק במערכת שלה איפה עומד סטטוס צו ירושה

חלק 2 הסבר בקשה מקוונת צו ירושה

חלק 3 הסבר על מילוי בקשה מקוונת לצו ירושה

חלק 3 הסבר על מילוי בקשה לצו ירושה מקוון

ניתן לראות כי יש צורך למלא את הפרטים של כל בני המשפחה שעודם בחיים וגם של אלו נפטרו. יש צורך לעלות תעודת פטירה למי שהלך לעולמו.

חלק 4 הסבר על מילוי טופס בקשה מקוונת צו ירושה

שינוי אחר הפטירה מחייב דיווח לרשם אודות השינוי. אם ישנה הסתלקות לטובת אדם מסוים יש צורך לפרט לטובת מי מסתלקים.

 

חלק 5 היורשים

חלק 5 הסבר על מילוי טופס בקשה מקוונת צו ירושה

במסך זה יש את פירוט היורשים, ניתן להוסיף כמה יורשים ויש למלא את כל הפרטים שלהם ומה החלק היחסי שלהם בירושה.

חלק 5 הסבר על מילוי טופס בקשה מקוונת צו ירושה

חלק 5 הסבר על מילוי טופס בקשה מקוונת צו ירושה

זהו חלק האחרון בהגשה ובו יש להוסיף את המסמכים הנופסים לבקשה. תצהיר הסתלקות ככל שישנו, יפוי כוח ככל שיש עורך דין מייצג, קבלה על תשלום האגרה, תעודת פטירה.

 

בסוף התהליך מתקבל אישור ומספר סימוכין, רצוי לשמור אותו לשם בירור סטטוס ההגשה בפני הרשם.

Category: צו ירושה