כמה זה עולה לנו? צו ירושה אגרות

 ממה מורכבת האגרה וכמה זה עולה לנו – צו ירושה אגרות

ישנם כמה נושאים שיש להתייחס אליהם בכל הנושא של צו ירושה אגרות . ראשית יש את האגרה הרגילה שיש לשלם לרשם הירושות בעבור טיפול בבקשה לצו ירושה. מעבר לכך יש את האגרה עבור הפרסום בעיתונות שזה נושא נפרד. דבר שלישי והוא לא חובה אך מתבקש תשלום לעורך דין צוואות 

תשלום אגרות לרשם הירושה

ניתן להיכנס לאתר הבא ולבחור את האגרה עבור ההליך שלכם

סוג בקשה

תאריך תחילת תוקף

סכום אגרת רשם

סכום אגרת פרסום

סכום אגרת פיקוח על מנהלי עיזבון
מינוי מנהל עזבון 1/1/2018 497 0 0
בקשה למינוי מנהל זמני 1/1/2018 497 0 0
תיקון צו ירושה 1/1/2018 497 0 0
תיקון צו קיום צוואה 1/1/2018 497 0 0
ביטול צו ירושה 1/1/2018 497 0 0
ביטול צו קיום צוואה 1/1/2018 497 0 0
הוכחת מוות 1/1/2018 233 0 0
התנגדות 1/1/2018 956 0 0
תיקון טעות סופר בצו 1/1/2018 233 0 0
בקשה לקבלת צוואה בהעתק 1/1/2018 233 0 0
בקשה להסכם חלוקת עזבון 1/1/2018 233 0 0
בקשה להמצאת צוואה מקורית 1/1/2018 233 0 0
בקשה לעיכוב הליכים 1/1/2018 233 0 0
להארכת מועד להגשת התנגדות 1/1/2018 233 0 0
בקשה לעיון בתיק 1/1/2018 27 0 0
עשיית צוואה 1/1/2018 233 0 0
בקשת צו ירושה מתוקנת 1/1/2018 233 0 0
בקשת צו קיום צוואה מתוקנת 1/1/2018 233 0 0
בקשה מתוקנת 1/1/2018 233 0 0
בקשה אחרת 1/1/2018 233 0 0
הפקדת צוואה 1/1/2018 105 0 0
העתק צו (לכל עמוד) 1/1/2018 5.11 0 0
צו ירושה אגרות 1/1/2018 627 130 0
בקשה לצו קיום צוואה 1/1/2018 627 130 0
בקשה לצו ירושה וקיום צווא 1/1/2018 1124 130 0
בקשה להוספת פרטים בצוואה 1/1/2018 233 0 0
בקשה להוספת פרטים בצו קיו 1/1/2018 233 0 0
בקשה מקוונת-צו ירושה 1/1/2017 562 130 432
בקשה מקוונת-צו קיום צוואה 1/1/2017 562 130 432
צו ירושה ומינוי מנהל 1/1/2017 0 0 0
קיום צוואה ומינוי מנהל 1/1/2017 0 0 0
החזרת צוואה 1/1/2015 0 0 0
פטור מאגרה 1/1/2014 0 0 0
הוצאות פרסום 1/7/2008 130

0

0

צו ירושה אגרות

תשלום האגרה

לאחר מכן ניתן לבקר לאתר במשרד המשפטים ולשלם תוך כדי חיפוש אחר צו ירושה במנוע החיפוש תשלומים שלהם.

צו ירושה אגרות
בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה – אגרת פתיחת בקשה רשם הירושה

​496​​

תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו עבור הגשת בקשה לצו ירושה (כאשר המנוח לא השאיר צוואה) או עבור בקשה לצו קיום צוואה (כאשר המנוח השאיר צוואה).
צו ירושה אגרות תשלום מקוון

בקשה מקוונת

אם זו בקשה מקוונת , זוכים להנחה מסויימת לכן יש לסמן את האפשרות הבאה:

ישנם הוראות מיוחדות שיש לשים לב אליהם:

הנחיות נוספות

יש לשלם אגרה זו עבור הגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה (כאשר המנוח לא השאיר צוואה)
או עבור הגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה (כאשר המנוח השאיר צוואה)
אגרה זו תשולם רק כאשר הבקשה מוגשת באופן מקוון.
התשלום יכול להתבצע גם דרך הטופס המקוון בעת מילוי הטופס. יש לבדוק בטרם התשלום כי ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון.

לאחר התשלום יש לשמור את אישור התשלום ולעלות בעת סיום מילוי הבקשה המקוונת במסך האחרון עותק מהקבלה ששולמה.

פרסום בעתונות

אגרות הרשם לענייני ירושה כוללות גם את הפרסום בעיתונות כפי שניתן לראות בטבלה לעיל מחיר הפרסום הוא 130 ש”ח, הם משולמים ישירות לרשם והוא כבר דואג לפרסם את המודעה באחד העיתונים לאחר הגשת הבקשה ובדיקתה.

תמחור עורך דין

כפי שכבר צוין המחיר תלוי בעורך דין ובוותק שלו אך הטווח יכול לנוע בין 1,500 ל- 3,000 ש”ח.

 

Category: צו ירושה