פרסום צו ירושה בעיתון

פרסום צו ירושה בעיתון

ישנה מערכת אשר מתעדת פרסום צו ירושה בעיתון ומביאה לציבור את האפשרות להתנגד לבקשה לצו ירושה. סביב סיום התקופה בדרך כלל ניתן הצו.

פרסום צו ירושה בעיתון

ניתן לראות כי יש אזורים מימין אשר מאפשרים פילטור התוצאות. החודש האחרון יכול לעזור למי שמחכה בזמן הקרוב לפרסום.

סטטוס פעיל או לא מאפשר לדעת אם המודעה עדיין בתוקף או שכבר ירדה.

שלב 2 – קבלת פלט של רשימה שמית

לאחר מכן יש ללחוץ חפש ומגיעים למסך עם רשימה שמית ומספרי תיק

חיפוש פרסום בעיתון צו ירושה

ניתן לחפש לפי שם פרטי ושם משפחה, או לפי מספר תיק אם יש לכם ועוד כל מיני אמצעי זיהוי אחרים על גבי המסמך. ברגע שמופיע אפשר לראות אם פורסם ומתי המודעה.

כמה זמן יש לחכות עד לפרסום צו ירושה בעיתון מרגע ההגשה?

מרגע הגשת כל המסמכים יש להמתין לבדיקה של הרשם ובמידה והכל תקין תוך חודש חודשיים יכול להיות מצב שמתבצע פרסום צו ירושה בעיתון. במידה ואתם רואים שמתעכבים רצוי לבצע פעולות שכבר דיברנו עליהם ובעיקר להתאזר בסבלנות כי יכול להיות מצב שיש עומס ברשם.

הנה דברי מבקר המדינה מלפני מספר שנים:

לשכת הרשם לענייני ירושה בתל אביב הסבירה למשרד מבקר המדינה כי טיפול המזכירות בבקשות המוגשות באופן ידני מבוצע באופן הזה:

שם המנוח ומספר תיק הבקשה מוקלדים במערכת הממוחשבת בתוך יומיים לכל היותר. לאחר מכן,

המזכירות בודקת את תקינות הבקשה, ובדיקה זו אורכת כמה שבועות.

אם הבקשה תקינה, היא מועברת לחברה החיצונית לצורך הקלדתה ופעולה זו אורכת כשבועיים,

וכשבוע נוסף נדרש לסריקת הבקשה בידי החברה החיצונית הנוספת.

רק לאחר שהבקשה נסרקת לתוך המערכת הממוחשבת היא מועברת לב"כ היועמ"ש לקבלת עמדתו.
מכאן, הטיפול המקדמי של מזכירות לשכת הרשם בתל אביב בבקשה המוגשת באופן ידני אורך כחודש וחצי לפחות עד תחילת הטיפול המהותי,

דהיינו העברת דבר הגשת הבקשה לפרסום בעיתון ולקבלת עמדתו של ב"כ היועמ"ש;

וזאת על אף שילוב חברות חיצוניות לצורך הקלדת הבקשות וסריקתן ולמרות האפשרות להגיש בקשות באופן מקוון.

מציאות שבה הטיפול באלפי בקשות נמשך זמן כה רב, כבר בשלב הראשוני,

איננה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם החובה לפעול ביעילות.
למשל, לנציבות תלונות הציבור הוגשה תלונה בנוגע לבקשה לצו ירושה,

שהתקבלה ב-2.3.14 בלשכת הרשם לענייני ירושה בתל אביב.

הבקשה הוקלדה רק ביום 5.5.14 ונמצאה תקינה
ב-11.5.14, דהיינו הטיפול המהותי בבקשה החל רק כחודשיים לאחר הגשתה.
האפוטרופוס הכללי מסר בתשובתו כי בעקבות מקרה זה, ודומים לו,

ניסיון הטיפול בבעיה

הוא הפיץ ביולי 2014 לכל לשכות הרשם את ההנחיה בדבר קליטה ראשונית של הבקשה בו ביום שהיא מוגשת,

כדי להימנע ממצב שבקשות שהוגשו אינן מוזנות למערכת הממוחשבת במשך ימים רבים.
האפוטרופוס הכללי הוסיף בתשובתו כי בשנת 2015 הממוצע הארצי של משך זמן הטיפול המקדמי בבקשות,

בניכוי משך הזמן שבו המתין הרשם לענייני ירושה להשלמות מן המבקש עמד על כ-19 יום;

משך זמן הטיפול המקדמי בבקשות במחוז תל אביב עמד על 29 יום.

עוד מסר האפוטרופוס כי הבקשות המוגשות באופן מקוון אינן נשלחות לסריקה ולהקלדה,

ובסמוך להגשתן נבדקת תקינותן. חובת ההגשה המקוונת צפויה להביא לידי קיצור ניכר בזמני הטיפול בשלב זה,

ועיקר משאבי מזכירות הרשם יופנו לבדיקת תקינות הבקשות המוגשות בשעות קבלת קהל.

ההגשה המקוונת, ההנחיה בדבר קליטת הבקשות במערכת הממוחשבת ביום הגשתן

וההתקשרות עם חברות חיצוניות לצורך סריקת הבקשות והקלדתן נועדו להביא לידי קיצור זמני הטיפול בבקשות ולהשבחת השירות הניתן לציבור.

תגובת האפוטרופוס

האפוטרופוס הכללי ציין כי במהלך השנים לא תוקצבו לשכות הרשם לענייני ירושה בכוח אדם נוסף, וזאת על אף הגידול המובהק בהיקפי פעילותן.
משרד מבקר המדינה מעיר לאפוטרופוס הכללי שגם לאחר שנעשו הפעולות האמורות, עליו לקיים בקרה על משך זמן קליטת הבקשות ובדיקת תקינותן בלשכות הרשם ולנתח את הסיבות לעיכובים בשלב הזה, שכן הם גורמים לפגיעה ברמת השירות הניתן לציבור. על האפוטרופוס הכללי לשאוף לכך כי הטיפול המקדמי בבקשה, שכל מטרתו לבדוק אם ניתן בכלל לטפל בה, יארך ימים אחדים לכל היותר.

כך גם הועלה דבר ביקורת על צורת הפרסום:

השלב השני – פרסום דבר הגשת בקשה בעיתון וברשומות והעברה לב"כ היועמ"ש
פרסום דבר הגשת הבקשות המוגשות לרשם לענייני ירושה: חוק הירושה קובע כי הרשם לענייני ירושה יפרסם ברבים את דבר הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. בתקנות הירושה נקבע כי בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תפורסם בעיתון יומי אחד וכן ברשומות. עוד נקבע כי, ככלל, הוצאות הפרסום יחולו על המבקש.
בזמן שבקשה המוגשת לרשם מוקלדת במערכת הממוחשבת, היא מועברת באופן אוטומטי למערכת הממוחשבת שבאגף האפוטרופוס הכללי השולח את הנתונים לפרסום לשלושה גורמים: ללפ"ם המעבירה את הנתונים לפרסום חד פעמי בעיתון, למערכת הרשומות המפרסמת את הנתונים בחוברת פרסומי האפוטרופוס הכללי המופצת כפעמיים בחודש ולאתר האינטרנט של משרד המשפטים.
במועד הביקורת פורסמו הבקשות שהוגשו בכל לשכות הרשם לענייני ירושה, בעיתון יומי שנבחר באמצעות תהליך בדיקת הצעות שקיימה לפ"ם בשנת 2014.

המשך הבירור

התברר שמשרד המשפטים פעל לשינוי החקיקה בנושא, כלומר במקום פרסום בעיתון יומי יפורסם דבר הגשת הבקשה באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי בלבד, וזאת משום שהמשרד סבר שיעילות הפרסום בעיתון מוטלת בספק רב. לצורך זה התקיימו כמה דיונים פנימיים באגף האפוטרופוס הכללי ובמחלקת ייעוץ וחקיקה כדי לבחון את הדרכים לביצוע השינויים כאמור, אך אלה לא הבשילו לכדי חקיקה.

תשובת האופוטרופוס

בתשובתו מסר האפוטרופוס הכללי כי יוזמות חקיקה שקידם לביטול הפרסום בעיתונות (ביחס לכלל הפרסומים באגף האפוטרופוס הכללי), בתיאום עם משרדי המשפטים והאוצר, נתקלו בהתנגדות בכנסת פעם אחר פעם. משהתברר כי לסוגיה זו ישנן השלכות רוחב ממשלתיות על פרסומים בתחומים נוספים, הוא פנה למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד, וכעת הוא ממתין להסדרת העניין אצל הגורמים המתאימים.
לדעת משרד מבקר המדינה, על משרד המשפטים לשוב ולבחון מה הן הדרכים היעילות ביותר לפרסום דבר הגשת בקשה לציבור ולהשגת המידע הדרוש מפרסומה, תוך מתן תשומת לב למגזרים השונים בציבור. לאחר הבחינה, ואם יידרש, עליו לפעול לתיקון תקנות הירושה בנושא פרסום דבר הגשת בקשה – פעולה המצויה בתחום סמכותו של שר המשפטים.

ושוב אנחנו מדגישים יש להתאזר בסבלנות בתהליך של פרסום צו ירושה בעיתון…

 

Category: צו ירושה